Alytaus rajono savivaldybė 2017 metais investavo į socialinius objektus, turizmo plėtrą ir viešąją infrastruktūrą. Investiciniai projektai buvo įgyvendinami pagal įvairius finansavimo šaltinius: pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“, taip pat pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

2017 metais buvo tęsiami pradėti ir įgyvendinami nauji ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami 28 projektai.

Tapk ambasadoriumi

Ar nori būti Alytaus rajono ambasadore/iumi ir pasidalinti kontaktais verslininkių/ų, kuriems būtų įdomu investuoti Alytaus rajone? Būk mūsų trūkstama grandis pasiekti investuotojus, tapk ambasadoriumi ir supažindink Alytaus rajoną su investuotojais. Junkis!

Gerieji Alytaus rajono pavyzdžiai 

UAB „Kastelnokas“

MB „Londono taksi“

Plaukų stilistas Ramūnas Čiuplys

UAB „NordStata“ 

UAB „Dvaro mėsa“

VšĮ „Ekstremali zona“ 

UAB „Galberna“